NLP: Neurolinguistisch Programmeren

NLP staat voor Neurolinguistisch Programmeren en is een wereldwijd toegepaste methode voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie.

 

NLPWaar staat NLP voor?

NLP gaat over de structuur van communicatie. Neuro staat voor ons zenuwstelsel dat zich ontwikkelt op basis van ervaringen en hoe je daar van binnen mee omgaat. Linguïstisch geeft aan dat iedereen een zogenaamde ‘interne dialoog’, bewust of onbewust heeft. Het deel van je brein dat betekenis, oorzakelijk verband en verklaringen geeft. Programmeren is waar NLP uiteindelijk om gaat. Hoe kun je gedrag, emoties en overtuigingen veranderen. Programmeren klinkt technischer en bewuster dan het daadwerkelijk gaat.

 

Wat doet NLP?

NLP helpt je nauwkeurig en zorgvuldig te kijken en te luisteren naar wat zich tijdens de communicatie afspeelt. Hoe breng je orde aan in wat je hoort, ziet en voelt. Hoe komt de buitenwereld bij je binnen via de filters (zoals weglaten, vervormen, generaliseren, oordelen) van onze zintuigen (representatiesystemen), die iedereen op zijn manier gebruikt.

 

NLP in coaching

NLP onderzoekt ook hoe je je ervaringen (van vroeger en nu) omzet in taal en hoe je opzettelijk en onopzettelijk handelt om bepaalde resultaten te krijgen met behulp van metamodellen. NLP kijkt naar hoe iemand doet wat hij doet. Door op een andere manier naar jezelf en de wereld te kijken door inzicht en bepaalde oefeningen en deze te ervaren, ontstaat een herordening. Zo kan herkaderen worden ingezet. Hierdoor geef je een nieuwe betekenis aan ervaringen en kun je uiteindelijk heel makkelijk vaste denkpatronen veranderen. En heel belangrijk daarmee wat je voelt en hoe je op de wereld reageert.

Met behulp van NLP kan op verschillende manieren naar iets gekeken worden, vanuit verschillende posities (jezelf, de ander en de wereld) en verschillende niveaus. Dit geeft meer informatie en geeft een scherper beeld. Door middel van het ankeren van hulpbronnen die ieder op zijn manier bij zich draagt, kan verandering makkelijker worden ingezet.

 

< terug naar de pagina “Werkwijzen”