TA: Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA) is een theorie over persoonlijkheid, communicatie en verandering.
TATA in vogelvlucht

Hiermee wordt de uitwisseling van contact tussen mensen bekeken. Het is een manier om naar de verschillende delen van je persoonlijkheid te kijken. Zo krijg je inzicht in gedrag en gedragspatronen, in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en wat dit doet met de communicatie. In TA onderscheiden we drie rollen (ego-toestanden): Ouder, Volwassene en Kind, dit wordt het OVK model genoemd. Op elke moment van communicatie zit je in een van deze rollen en is er sprake van transacties (het uitwisselen van informatie). Deze rollen wisselen. Ouder kan onderverdeeld worden in Kritische en Voedende Ouder. De ego-toestand Kind is uit te splitsen in Rebellerend of Aangepast Kind en het Vrije Kind.

 

TA in je leven

De TA gaat er vanuit dat mensen op jonge leeftijd al (bewust of onbewust) besluiten nemen over hoe ze reageren in bepaalde situaties. De daaruit ontstane patronen (script of levensscripten en contrascipts) zijn een reactie op je vroege ervaringen, waar je naar handelt en je (onbewust) je leven naar inricht. Je krijgt meer inzicht in jezelf. Welke (onbewuste) besluiten heb je vroeger genomen en welke negatieve besluiten zijn dit (injuncties). Het verschilt per persoon hoeveel erkenning (strook) en op welke manier je dit nodig hebt. De basis hiervan is gelegd in je vroege jeugd.

 

TA in coaching

Het is handig om te bekijken of er sprake is van het vervormen van onze perceptie van de werkelijkheid (herdefiniëring), of er sprake is van miskenning. Ook kan het zijn dat relaties die je als kind had met je ouder steeds herhaalt wordt in andere relaties (dit wordt symbiose genoemd). Welke vertrouwde emotie werd in je jeugd aangemoedigd en ervaar je nu in stressvolle situaties? Werkt dit nog voor je? Iedereen heeft een bepaalde levenspositie, dit is de basale overtuiging over jezelf en de ander. Dit kan Ok zijn of niet-Ok, dit wordt gebruikt om besluiten en gedrag te rechtvaardigen.

In contact met anderen zijn ook de Spelen van belang, welk ‘spel’ spelen jij en de ander in de communicatie? In welke rol zit je in de dramadriehoek, die van Aanklager, Redder of Slachtoffer? Door je van bovenstaande bewust te zijn, vergroot je de keuzemogelijkheden met de bedoeling jezelf, de anderen en de wereld om je heen respectvol te benaderen. Tevens geeft het je ingangen om blijvende veranderingen te krijgen in je gedrag en gevoel. Door te zien wat als basis ligt onder je gedrag, heb je de keus dit te veranderen wanneer het niet voor je werkt. Het is ook een manier om milder naar jezelf te kunnen kijken. Het streven van TA is om een autonoom mens te zijn die met liefde en aandacht leeft in het hier en nu.

 

< terug naar de pagina “Werkwijzen”