Privacy en cookieverklaring Lijncoaching

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS VANUIT ONS VAK ALTIJD AL ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Je gegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of worden doorverkocht.

Lijncoaching, gevestigd aan Wegenbouw 27 3991 NG Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
http://www.lijncoaching.nl / Wegenbouw 27 3991 NG Houten +31 6 24661166
Marjolein Wolberink is de Functionaris Gegevensbescherming van Lijncoaching. Zij is te bereiken via marjolein@lijncoaching.nl.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Lijncoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indien diensten lopen via de werkgever: bedrijfsinformatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens onze gesprekken, in correspondentie (op papier of digitaal) of telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Lijncoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou indien vanuit jou gecommuniceerd:

 • Gezondheid
 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Andere gevoelige persoonsgegevens die actief verstrekt worden tijdens onze gesprekken, in correspondentie (op papier of digitaal) of telefonisch.

Bovenstaande wordt alleen verwerkt voor het goed uit kunnen voeren van onze diensten.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lijncoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting
 • Telefonisch contact met je te kunnen opnemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of een nieuw aanbod > grondslag: toestemming
 • Lijncoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Automatisch verzenden van nieuwe blog > grondslag: toestemming

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals hierboven genoemd vindt plaats in de vorm van persoonlijke dossiervorming. Dit om een beter beeld te krijgen van je problematiek, jouw achtergrond om je gerichter te kunnen helpen. Wettelijke grondslag verwerking van deze gegevens: toestemming.


Geautomatiseerde besluitvorming
Lijncoaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lijncoaching) tussen zit. Lijncoaching gebruikt dus ook geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lijncoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Geslacht 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg
Adresgegevens 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Telefoonnummer 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg
E-mailadres 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg
Bedrijfsinformatie 7 jaar Verplichting belastingwetgeving
Overige persoonsgegevens 7 jaar Ten behoeve van evt. nazorg

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Lijncoaching deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lijncoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Lijncoaching jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Bedrijf Categorie Doel Gegevens
Transip Hostingprovider Goed en betrouwbaar laten draaien van mijn website E-mailadressen mensen die blog via de mail willen ontvangen
Transip E-mailprovider Goed en betrouwbaar kunnen gebruiken van Lijncoaching mail Alle gegevens die gedeeld worden via de e-mail van Lijncoaching
M van Marketing DTP’er Wijzigen en draaiende houden website E-mailadressen mensen die blog via de mail willen ontvangen
ASAK Administratiekantoor Belastingaangiften Factuurnummers, voornaam, bedragen
Microsoft Hostingprovider documenten Back-up van alle digitale gegevens van Lijncoaching Alle persoonsgegevens en bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven.
Informer Digitaal boekhoud systeem Alle facturen en betalingen automatisch laten verlopen. Factuur en bankgegevens

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lijncoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie kun je vinden op: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Cookie: Google Analytics
Functie: Analystische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld.

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.lijncoaching.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lijncoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjolein@lijncoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lijncoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lijncoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact via marjolein@lijncoaching.nl.